logo image
ต้องการผู้ร่วมงาน ด่วน หลาย อัตรา
ตำแหน่ง: พนักงานขาย
คุณสมบัติ
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์กล้อง
- มนุษยสัมพันธ์ดี พูดเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองกับลูกค้า และมีความอดทนในการบริการ
- มีความซื่อสัตย์ ความอดทนสูง ทัศนคติดี และรักความก้าวหน้า
- หากมีประสบการณ์เป็นพนักงานขายจะได้รับการพิจารณ์เป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ขายสินค้า
- ดูแล หน้าร้าน ชั้นโชว์ ให้สะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ
- ตรวจดูสินค้าภายในร้านให้ครบถ้วน และคอยตัดสินค้าจากสต็อก อย่าให้สินค้าขาด
- เวลาทำงานก็ 10:30-20:00 วันหยุดต่อเดือน 4.5 วัน
เงินเดือน
11,000 บาท (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
ค่าคอมมิชชั่น + ค่าคอมพิเศษ + โอที
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝึกหัด
คุณสมบัติ
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์กล้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ออฟฟิศได้ดี
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มนุษยสัมพันธ์ดี พูดเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองกับลูกค้า และมีความอดทนในการบริการ
- มีความซื่อสัตย์ ความอดทนสูง ทัศนคติดี และรักความก้าวหน้า
- หากมีประสบการณ์เป็นพนักงานขายจะได้รับการพิจารณ์เป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ขายสินค้า
- ดูแล และส่งเงินยอดขายประจำวันของร้านเข้าทุกวัน
- ดูแล พนักงานภายในร้านให้อยู่ในกฏระเบียบ
- ดูแล หน้าร้าน ชั้นโชว์ ให้สะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ
- ตรวจดูสินค้าภายในร้านให้ครบถ้วน และคอยตัดสินค้าจากสต็อก อย่าให้สินค้าขาด
- เวลาทำงานก็ 10:30-20:00 วันหยุดต่อเดือน 4.5 วัน
เงินเดือน
15,000 บาท (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
ค่าคอมมิชชั่น + ค่าคอมพิเศษ + ประกันชีวิต + โอที
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบสต็อกสินค้า
คุณสมบัติ
- มีความรอบคอบ
- สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความซื่อสัตย์ ความอดทนสูง ทัศนคติดี และรักความก้าวหน้า
รายละเอียดงาน
- ออกไปนับสต็อกสินค้าแต่ละร้าน
- สรุปสินค้า ขาดเกิน ให้แต่ละหน้าร้านตรวจสอบ
- ทำปรับปรุงและยื่นจำนวนเงินที่ต้องหักให้พนักงานบัญชี
- ออกต่างจังหวัด เบิกค่าเดินทางได้
- เวลาทำงานก็ 10:30-20:00 วันหยุดต่อเดือน 7 วัน
เงินเดือน
15,000 บาท (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
ประกันชีวิต + โอที
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตำแหน่ง: พนักงานสต็อกสินค้า
คุณสมบัติ
- มีความรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ ความอดทนสูง ทัศนคติดี และรักความก้าวหน้า
รายละเอียดงาน
- รับสินค้าต่างๆเข้าสต็อก
- จัดส่งสินค้าต่างๆไปแต่ละสาขา
- จัดเรียงสินค้าในสต็อกให้เป็นระเบียบ
- แจ้งสินค้าที่ใกล้หมดสต็อกให้ฝ่ายจัดซื้อสั่งสินค้า
- เวลาทำงานก็ 10:30-20:00 วันหยุดต่อเดือน 4.5 วัน
เงินเดือน
11,000 บาท (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
ค่าคอมมิชชั่น + ค่าคอมพิเศษ + โอที
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายการตลาด
คุณสมบัติ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ออฟฟิศได้ดี
- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และคู่แข่ง ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด
- มีความเข้าใจด้านงานขาย และการบริการลูกค้าเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถหาลูกค้าใหม่ๆได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร
- มีความซื่อสัตย์ ความอดทนสูง ทัศนคติดี และรักความก้าวหน้า
- สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณ์เป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ และทำตัวโฆษณา
- ตรวจสอบการวาง และตกแต่งสินค้าหน้าร้านทุกร้าน
- ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงาน
- ออกต่างจังหวัด เบิกค่าเดินทางได้
- เวลาทำงานก็ 10:30-20:00 วันหยุดต่อเดือน 7 วัน
เงินเดือน
15,000 บาท (หรือตามความสามารถและประสบการณ์)
ค่าคอมพิเศษ + โอที
 

วิธีการสมัคร

สามารถไปสมัครได้ที่ DIGILIFE STUDIO PHOTO ห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้น 2 ห้อง 254
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกรายละเอียดส่งมาที่ digilifethailand@hotmail.com

 

Copyright 2020 by DigilifeThailand   |  Login  |