logo image
Products Lists
All Products
FOTOSPEED STRAP FS-1 PRO

FOTOSPEED FS-1 PRO

สายคล้องกล้องแบบสลิง ตัวรองบ่าเป็น neoprene หนานุ่ม ลดแรงกดทับบนไหล่ ระบบล็อคที่ฐานกล้องแข็งแรง มาพร้อมสายรัดป้องกันการแกว่ง สาย safety ป้องกันกล้องหลุด และสายคล้องข้อมือ

FOTOSPEED FS-1 PRO

Add Content...
Copyright 2019 by DigilifeThailand   |  Login  |