logo image
Products Lists
All Products
FOTOSPEED STRAP FS-2 PRO

FOTOSPEED FS-2 PRO

สายคล้องกล้องแบบสลิง ส่วนรับน้ำหนักทำจาก neoprene ทนทาน ระบบล็อคฐานกล้องแน่หนา ปลดสายยืดสายปรับระยะสายได้ง่าย มีสายล็อคไม่ให้กล้องเลื่อน มีสาย safety ป้องกันกล้องหล่น

FOTOSPEED FS-2 PRO

Add Content...
Copyright 2019 by DigilifeThailand   |  Login  |