logo image
Products Lists
All Products
FOTOSPEED STRAP FS-3 LITE

FOTOSPEED FS-3 LITE

สายคล้องกล้องแบบสลิง ตัวยืดฐานกล้องแข็งแรง มีสายป้องกันการหล่นของกล้อง มีสายป้องกันการแกว่งของกล้องเวลาเดิน

FOTOSPEED FS-3 LITE

ตัวอย่างการใช้งานค่ะ ในวิดิโอจะเป็นรุ่น PRO นะค่ะ ซึ่งตัว FS-3 lite จะมีความกว้างของสายน้อยกว่าเท่านั้น


Add Content...
Copyright 2019 by DigilifeThailand   |  Login  |